Design by Hostgator Coupon

Tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki

·         betöltötte a BM rendeletben előírt életkort

·         nyilatkozik az alapfokú végzettség meglétéről.

Az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást a tanulónak az elméleti vizsgára jelentés előtt le kell adnia az autósiskolában.

Tandíjfizetés módja:

·         Készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges. 

                          

Elméleti oktatás: Szerencs, Rákóczi u. 106.

Elméleti órák időtartama 45 perc

Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

 

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200Ft,  40 év felett  4800 Ft

A tanfolyam kezdetének és várható befejeződésének időpontjai: a mindenkori szerződésben szerepelnek.

Az elméleti képzés számítógépes oktatóprogramon történik projektor segítségével, fali tablók felhasználásával , szakoktatói előadással összekötve.

 

Elméleti tantárgyak oktatásáról történő hiányzás esetén a pótfoglalkozásokat csak későbbi időpontban tudjuk biztosítani, a következő tanfolyam során az adott témakörök időpontjában térítésmentesen.

Számítógépes tesztgyakorlás korlátlanul ingyenes.

 

Vizsgára bocsátható:

·         aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

·         megfelel az egészségügyi feltételeknek, az előírt  életkornál  legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

·         az alapfokú végzettségéről (8 általános iskola elvégzése) a jelentkezési lapon nyilatkozott.

Az elméleti vizsgára jelentkezni az első előadást követő 9 hónapon belül lehet, sikeres elméleti vizsgát ugyan ezen időpontot követő 12 hónapon belül kell tenni! A határidők elmulasztása esetén új elméleti  tanfolyam elvégzése kötelező!

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

 

Elméleti vizsga:Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga időtartama:55 perc.

Gyakorlati képzés:alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne:Szerencs, Keleti ipartelep

Forgalmi oktatás:Sátoraljaújhely vagy Miskolc igény szerint

Gyakorlati órák időtartama 50 perc

Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                                                                                                                                                                 

 

A tanfolyam kezdetének és várható befejeződésének időpontjai: a mindenkori szerződésben szerepelnek. A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik. A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő !                            

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Iskolánk helyben biztosítja tanulóink részére a tanfolyam elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Tandíj:7000 Ft, vizsgadíj: 6500 Ft. Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

 

A vizsgázó jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozási feltételeit,

- a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni és igénybe venni,

- a képzést megszakítani, a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,

- a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni,

- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani,

- panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.

 

A vizsgázó kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,

- a tanfolyami órákra készülni az oktató utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató     beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,

- hiányzás esetén a kiesett órák díját megfizetni,

- mulasztásait, hiányzásait pótolni, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani.

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett  díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- A tanuló adatait bizalmasan kezelni.

- Tandíjbefizetésről számlát adni.

 

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila. út 20. 1.em

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt, ami a teljesített oktatásról szól.

 

Vezetői engedély kiadásának feltételei:

·         Ha a tanuló a vizsgáztatási előírásoknak eleget tett

·          vizsgatárgyakból  megfelelt

·          vöröskereszt által kiállított igazolását

·          és az alapfokú iskolaivégzettséget igazoló okiratát ( általános iskolai bizonyítvány)

 bemutatja, a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  a vizsgaigazolást  a vizsgázó részére kiadja. A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki. Illetéke:4000Ft. Külföldi állampolgár esetében legalább hat hónap folyamatos benntartózkodást határoz meg.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Engedélyező hatóság neve,címe, telefonszáma:

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.  Tel: +36 1/ 814-1818

 Felügyeleti szerv:  B.A.Z.Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06- 46 /500-010

 

hostgator
Tuesday the 18th. .