Design by Hostgator Coupon

 Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy otthon, saját időbeosztás szerint tantermi foglalkozások látogatása nélkül KRESZ  tanfolyamot elvégezzen.                       A képzéshez számítógép és internet kapcsolat  szükséges. Az iskola ellenőrzése mellett a tanuló saját időbeosztása és  képességei szerint halad a                        tanulási folyamatban. A tananyag felhasználására a tanulónak 90, 180, 365 nap áll rendelkezésre. Hozzáférés egyedi azonosítóval (felhasználó név és                jelszó) történik.                                                                                       

A tanfolyam egymásra épülő fejezetekre osztja a tananyagot, melyek kisebb alfejezetekre oszlanak. Mindegyik anyagrészt 1-1 rövid teszt jellegű                   számonkérés zár le. A tudnivalókat színes ábrák, animált képek elevenítik meg, sőt sokszor interaktív felület segíti az anyag érzékelését. A                                          tudásanyagot érdekességek, kapcsolódó jogszabályok bővítik, ha a megfelelő ikonokra kattint.  A leckében való előrehaladást bal oldalon egy vonal                    jelzi, valamint a jobb sarokban lévő jelzőlámpa figyelmeztet, nehogy elfelejtsen egy fontos információt megjeleníteni az adott oldalon. A                                             továbbhaladás  érdekében kattintani kell, az ikonok más-más helyen jelennek meg a felületeken. Az egész olyan, mintha egy olyan tankönyvet olvasna,                 amely folyamatosan   feladatokkal látja el, növelve a koncentráló képességet.   A részvizsgák sikeres elvégzését követően a rendszer igazolást  állít  ki a               tanulónak. Ez után elkezdheti a vizsgafelkészítő teszt gyakorlását. Vizsgaszándékát az autósiskola felé jelezze! 

További információt a díjtáblázat alatti "Tájékoztató" -ban talál.                             

 

            

                                                                                                                            

                                                                                        Tájékoztató „ B” kategória

     Totál Autósiskola 3900 Szerencs, Rákóczi út 106. Tel:06-20/7717593  web: www.totalsuli.hu  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                        

Iskolavezető:                        Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     tel: 06-20/771- 7593

Nyilvántartási szám:             21325-2007

Cégforma:                            egyéni vállalkozó

Vállalkozói engedélyszáma: 3936277

Ügyfélfogadás címe:            3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592    ügyfélfogadási idő: H-P: 11:00-15:00 

Telephely címe:                   3909 Mád Árpád  u. 41/A             tel: 06-20/771-7593


 

Tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

 A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki—:   - betöltötte a 16 és fél évet

                                                                               - nyilatkozik alapfokú végzettségéről,

                                                                              -  az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást az elméleti vizsgára jelentés előtt                                                                                                leadja az autósiskolában.

 

Tandíjfizetés módja: Készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés – el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges.

   Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megkezdést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza.

 

   (Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának !)

ELMÉLET: E-learning tananyag. Lejátszásához internet és az alábbi támogatotteszközök bármelyike szükséges.

 

                                                    ( a paraméterek minimálisként értendők)

                PC, Notebook: Böngésző: Internet Explorer11, Firefox28,Chrome30,Safari 6.1

                                        Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU,2 GB RAM

                                        Kijelző:13" (XGA-1024x768)

                  Mobileszköz:  Böngésző: Chrome 30, Android Browser 4.4, iOS Safari 7.1, IE Mobile11.

                                        Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM

                                        Kijelző: 7" (XGA- 1024x768)                                                                                                                                                            A tananyag felhasználására, lejátszására rendelkezésre álló idő (órák vagy napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége!  Meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges.

 A tananyaghoz felhasználó név és jelszó megadása szükséges, amit köteles a Tanuló titokban tartani! Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, haladéktalanul köteles az autósiskolát értesíteni, jelszavát megváltoztatni. Az elmulasztásból eredő károkért az iskola nem felel.

A tanuló számítógépének  egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenörző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Elméleti tantárgyak:  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,

                                    Járművezetés elmélete,

                                    Közlekedési alapismeretek.                                                                                   

Tananyagban eltölthető idő: 60 óra/90 nap=50 000 Ft,  75 óra/180 nap =55 000 Ft,  90 óra/365 nap=60 000 Ft ("B" kat. esetén)                         Pótképzésre fordítható idő: 10 óra/30 nap     Díja:15 000 Ft

KRESZ vizsgadíj: 4600 Ft                       

 Vizsgára bocsátható: aki— a tanfolyam elméleti részét elvégezte (Tanfolyamigazolást letöltötte), —megfelel az egészségügyi feltételeknek, —az előírt  életkornál ( 17 év) legfeljebb  3 hónappal fiatalabb,—az alapfokú végzettségét igazolja,, KRESZ vizsgadíjat, tanfolyamdíjat befizette az autósiskolában.

 

Az elméleti vizsgára jelentkezni a tanfolyam kezdéstől (jelentkezési lap kitöltése) számított 9 hónapon belül kell!    Sikeres elméleti vizsgát szintén ettől az időponttól számított 12 hónapon belül kell tenni! A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti  tanfolyam elvégzése után jelentkezhet Kresz vizsgára!

A sikeres Kresz vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése:

E-learning képzés új elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag, ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára. Díja: 10000 Ft, vizsgadíj: 7900 Ft. Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

 

Járművezetési gyakorlat: 120 000 Ft.   

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás+ forgalmi vizsga: 20+1 óra

 Vizsgadíj: 11000 Ft

                                            

Gyakorlati órák időtartama: 50 perc.                                                                                                                                                                        Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc   

Vezetési gyakorlat: 4000 Ft/óra,   pótóra: 4000 Ft/óra. Sikertelen forgalmi vizsgát követően minimum 5 pótóra legyakorlása ajánlott.

Más képzőszervtől átjött tanuló óradíja: 5000 Ft/óra                                                                                                                                                           Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

A gyakorlati oktatás során minimálisan levezetett kötelező távolság: 580 km.

Egyéb költségek: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200 Ft,  40 év felett  4800 Ft

Oktatásra használt jármű: Opel A-H

Járműkezelési oktatás helyszíne:Szerencs, Keleti ipartelep

Forgalmi oktatás:Sátoraljaújhely 

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le. Ebben az esetben az elmaradt óra díját nem kell megtéríteni. Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles.

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást megkapni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fordulni

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett  díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila. út 20. 1.emelet

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt, ami a teljesített oktatásról szól. Ha a tanuló az  első forgalmi vizsga előtt áthelyezését kéri,úgy a szerződésben meghatározott költségtérítési díj megfizetése szükségessé válik!

Vezetői engedély kiadásának feltételei:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett és iskolai végzettségét már igazolta,  a vizsga után 3 nappal közvetlenül a vezetői engedélyt kiadó hatóságnál (okmányiroda, kormányablak) kezdeményezheti vezetői engedélye kiadását. Az ügyintézéséhez a személyes okmányokon kívül vigye magával a "Vöröskeresztes Igazolást", valamint az orvosi alkalmassági igazolást is.                                              

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos magyarországi tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011. (XII.28) Korm. rend.

Engedélyező hatóság neve,címe, telefonszáma:

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.   Tel:+361/ 814-1818  

 Felügyeleti szerv:                                                                                                                                                                                              B.A.Z.Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  3527 Miskolc József Attila út 20.                                         Tel: 06- 46 /500-010                                                                                                                                                                  NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.     Tel:+361/ 814-1818  

 

                                                                                                                                                                                   Kocsis  Zoltán

                                                                                                                                                                                      Iskolavezető                         

hostgator
Tuesday the 19th. .