Design by Hostgator Coupon

Tájékoztatás

 

 Elsősegély vizsga  (vidd magaddal: *jelentkezési lap,* vizsgadíj befizetési szelvénye,* szülői hozzájárulás 18 év alatti vizsgázónak *személyi                                                          igazolvány)

  Helye: Sátoraljaújhely Rákóczi út 28. vagy

              Miskolc  Városház tér 2.                                                

 

                         

  Kresz vizsga   (vidd magaddal: * érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, * már meglévő jogosítvány)

  Helye: Miskolc József Attila út 20. fsz.   Közlekedési Felügyelőség

  

    A támogatásra való jogosultság      (55/2018. (III.23.) Korm. rendelete)

Az a személy veheti igénybe aki 2018.07.01-ét követően a sikeres "B" kategóriás közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20.életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres kresz vizsga díjának ténylegesen megfizetett összege,

de legfeljebb 25000 Ft.

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani a sikeres vizsga napjától számított 1 éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon,melyet a honlapján közétesz. 

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak  megfizetését és összegét. Ehhez az autósiskola igazolást állít ki. 

Az elbírált támogatás összege a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással történik.

 

 
hostgator
Tuesday the 19th. .