Nyomtatás

Tájékoztatás

 

 Elsősegély vizsga  (vidd magaddal: *jelentkezési lap,* vizsgadíj befizetési szelvénye,* szülői hozzájárulás 18 év alatti vizsgázónak *személyi                                                          igazolvány)

  Helye: Miskolc  Győri kapu 123.   vagy  

             Sátoraljaújhely Rákóczi út 28. 

 

  Kresz vizsga   (vidd magaddal: * érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, *8 általános elvégzését igazoló bizonyítvány,* ha van meglévő   jogosítvány)

  Helye:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

              Miskolc József Attila út 20. földszint   

 

    A támogatásra való jogosultság      (55/2018. (III.23.) Korm. rendelete)

Az a személy veheti igénybe aki 2018.07.01-ét követően a sikeres "B" kategóriás közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20.életévét még nem töltötte be,

2020.07.01-ét követően  az a szülő aki csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban , gyermekgondozást segítő ellátásban részesül.

 

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres kresz vizsga díjának ténylegesen megfizetett összege,

de legfeljebb 25000 Ft.

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani a sikeres vizsga napjától számított 1 éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon,melyet a honlapján közétesz. https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatvany/tovabbi-nyomtatvanyok.html                                                                                       A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak  megfizetését és összegét. Ehhez az autósiskola igazolást állít ki. 

 

Az elbírált támogatás összege a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással történik.

 

 
Részletek: | Megjelent: 2014. február 12. | Találatok: 9473