Design by Hostgator Coupon

 

 

A, A1, A2, AM   kategória

 Tájékoztató - vállalási feltételek

 

Totál Autósiskola  ♦  3900 Szerencs Rákóczi út 106.  ♦  Tel:06-20/7717593  ♦   web: www.totalsuli.hu  ♦  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                    Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   tel: 06-20/771- 7593

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma:  B/2020/005362

Nyilvántartási szám:                           21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:              3936277

Cégforma:                                          egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma: 3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                          Hétfő- Péntek: 11:00-15:00

Telephely címe:                                  3909 Mád Árpád u. 41/A           Tel: 06-20/771-7593


 Tanfolyamra jelentkezés helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja és feltételei: Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával, a tanfolyam elméleti díjának befizetésével és a szerződés megkötésével történik. (E-mail címe: gmail.com-os legyen) 

 A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki - megfelel az életkori feltételeknek

                                                                        - alapfokú végzettségéről nyilatkozik (AM írni-olvasni tudás)

                                                                        - orvosi alkalmasságát igazolja (AM-nél nincs)

Tandíjfizetés módja: Az ügyfélfogadás helyén, készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges

ELMÉLET : E-learning tananyag. Lejátszásához internet és az alábbi támogatott eszközök bármelyike szükséges. ( a paraméterek minimálisként értendők)

                PC, Notebook: *Böngésző: Internet Explorer 11, Firefox 28, Chrome 30, Safari 6.1

                                           *Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 2 GB RAM   * Kijelző: 13" (XGA-1024x768)

               Mobileszközök: *Böngésző: Chrome 30, Android Browser 4.4, iOS Safari 7.1, IE Mobile 11

                                           * Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM     *Kijelző: 7" (XGA-1024x768)

A tananyag felhasználására és  lejátszására rendelkezésre álló idő ( órák és napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Kezdete a jelentkezési lap kitöltésének a napja. A felhsznált időkeret meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges.

A tananyaghoz felhasználónév és jelszó megadása szükséges amit köteles a Tanuló titokban tartani. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, haladéktalanul köteles az autósiskolát értesíteni, jelszavát megváltoztatni. Az elmulasztásból eredő károkért az iskola nem felel.

A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az  ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az  e-Titán rendszer használatával a tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az  E-learning rendszerű elméleti tanfolyam  díja a megkezdést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. (az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának!)

Elméleti tantárgyak:   Járművezetés elmélete,   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,   Közlekedési ismeretek

Életkori feltételek

 

AM

A1

A2

A

"A"  2 éven         túli A2

Tanfolyamot kezdhet

13,5 év

15,5 év

17,5 év

23,5 év

20 év

Kresz vizsgát tehet

13 év 9 hó

15év 9 hó

17 év 9 hó

23 év 9 hónap

 

Forgalmi vizsgát

tehet
 

14 év        

16 év

18 év

24 év

21év betöltéséig csak motoros triciklit vezethet mely teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

 A tanfolyam díja:

Tananyagban eltöltött idő

AM

A1

A1-B-vel

A2

             "A2"    

2  éven belüli   

 A1-el

"A2" 

 2 éven túli      A1-el

A

"A"         

2  éven belüli     A1-el

"A"           

2 éven túli         A1-el

"A"            

2 éven belüli      A2-vel

 "A"      2 éven 

 túli         A2-vel

 
 
                 

180 nap/75óra

35000

45000

 

45000

 

30000

45000

-------

30000

-------

30000

 Pótképzés: AM: 30 nap/10 óra 10000 Ft

                    A,A1,A2: 30 nap/10 óra 15000 Ft                                  

Elméleti tantárgyak:   Járművezetés elmélete,   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,   Közlekedési ismeretek .                              

Kresz vizsgadíj: 4600 

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 50 év alatt 7200 Ft,  50 év felett  4800 Ft

Vizsgára bocsáthatóha:- tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte ( Tanfolyam igazolást letöltötte)

                                          - megfelel az egészségügyi feltételeknek

                                          - az előírt  életkornál  legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

                                           - Kresz vizsgadíjat, tanfolyamdíjat befizette

Az alapfokú végzettséget igazoló eredeti dokumentumot (8 általános bizonyítványt) vagy magasabb végzettség meglétét a Kresz vizsga napján személyesen kell bemutatni a Vizsgaközpontban. Elmulasztása esetén a következő vizsgára nem lehet kiírni.

A megkezdéstől számított   9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni,

A megkezdéstől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. 

A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét  KRESZ vizsgára.  (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány, ha van érvényes vezetői engedély.

Elméleti vizsga:

Számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges.  A vizsga időtartama: 55 perc.

 AM kat. esetén: 25 kérdés, maximális pontszám:35, minimum pontszám:30, Vizsga időtartama: 25 perc.

Helye:Miskolc József Attila út.20. földszint

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:                                                                                                                                            A kötelező közúti elsősegélynyújtás vizsgára felkészítő tananyag online elvégezhető a kategóriás e-learning tanfolyammal együtt. Díja: 10000 Ft.       Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 31/1992(XII.19)2§ NM rendeletben foglaltak mentesülnek ill.végzettségüket a megszerzést tanúsító okirattal igazolhatják.

 

GYAKORLATI KÉPZÉS: 

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne: Sátoraljaújhely MÁV állomás

Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely, ill. AM kat. Szerencs.

Oktatásra használt jármű:  A- Honda CB600, Honda CB900,  A2- Suzuki GS500, A1- Yamaha SR125, AM- Simson, Yamaha YOG

Gyakorlati felkészítés esetén a tanuló számára előírt öltözék: zárt bukósisak vagy nyitott sisak szemüveggel, protektoros ruházat, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.

Oktatási órák száma:

 

AM

A1

A2

A2             2 éven belüli  A1

A2             2 éven túli  A1

A

A               2 éven belüli A1

A                  2 éven      túli A1

A               2 éven belüli A2

A           2 éven túli A2

 

Alap óraszám

4

6

6

4

2

10

6

4

4

2

 

Forgalom + vizsga óra

6+1

10+1

10+1

8+1

6+1

16+1

10+1

6+1

8+1

6+1

 

 

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

Gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc,  „AM” kat: 25 perc

Gyakorlati oktatási díjak, vizsgadíjak:

 

AM

A1

A2

A2  2 éven belüli A1

A2  2 éven túli A1

A

A  2 éven belüli A1

A  2éven túli A1

A  2 éven belüli A2

A   2 éven túli A2

Gyakorlati díj

55000

85000

85000

65000

45000

135000

85000

55000

65000

45000

Óradíj

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Járműkezelési vizsgadíj

3600

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

Forgalmi vizsgadíj

3600

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

 

Kötelező menettáv / km

100

240

240

180

120

390

240

150

180

120

Más képzőszervtől átjött tanulók óradíja egységesen 6000 Ft

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik.

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!                            

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Ebben az esetben az elmaradt óra díját nem kell megtéríteni. Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást igénybe venni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához fordulni.

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni

-a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában, Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

 A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt, ami a teljesített oktatásról szól. Amennyiben a tanuló az első forgalmi vizsga előtt áthelyezést kér, úgy az aktuális egy vezetési óra díja a ráfordított költségek megtérítéseként fizetendő.

Vezetői engedély kiadásának feltétele:  Ha sikeres forgalmi vizsgát tett, a vizsga után 3 nappal közvetlenül a Közlekedési igazgatási hatóságnál(kormányablak) kezdeményezheti vezetői engedélye kiadását.  Illetéke: 4000 Ft. Első engedély illetékmentes.Az ügyintézéshez a személyes okmányokon kívül vigye magával a                                                                                                                     - " -  -Vöröskeresztes" igazolást,

 -  orvosi alkalmassági igazolást

 -   ha van, meglévő vezetői engedélyét

  Illetéke: 4000 Ft.  (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes)

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos Magyarországban tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

 A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 Engedélyező Hatóság neve, címe:

Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály: 1138 Budapest Váci út 188. Tel: 06/1/510 0101

Felügyelet szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft  1033 Budapest Polgár u. 8-10. Tel: 06/1/814 1800

BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  3526 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Kocsis Zoltán   

                                                                                                                                     iskolavezető                                                                                                                                               

                                         

 

 

 

 

hostgator
Tuesday the 25th. .