Design by Hostgator Coupon

 

A, A1, A2, AM   kategória

 

Tájékoztató - vállalási feltételek

 

Totál Autósiskola  ♦  3900 Szerencs Rákóczi út 106.  ♦  Tel:06-20/771 7593  ♦   web: www.totalsuli.hu   ♦  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                        Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    tel: 06-20/771- 7593

Nyilvántartási szám:                             21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:               3936277

Cégforma:                                             egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma: 3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                            Hétfő- Péntek: 11:00-15:00

Telephely címe:                                     3909 Mád Árpád u. 41/A           Tel: 06-20/771-7593


 

Tanfolyamra jelentkezés helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja és feltételei: Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

                                   A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki - megfelel az életkori feltételeknek

                                                                                                                  - alapfokú végzettségét igazolja (AM írni-olvasni tudás)

                                                                                                                  - orvosi alkalmasságát igazolja (AM-nél nincs)

Életkori feltételek

  AM A1 A2 A "A"  2 éven túli A2
Tanfolyamot kezdhet 13,5 év 15,5 év 17,5 év 23,5 év 20 év
Kresz vizsgát tehet 13 év 9 hó 15év 9 hó 17 év 9 hó 23 év 9 hónap  

Forgalmi vizsgát

tehet
 

14 év         16 év 18 év 24 év 21év betöltéséig csak motoros triciklit vezethet mely teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

ELMÉLET : E-learning tananyag. Lejátszásához internet és az alábbi támogatott eszközök bármelyike szükséges. ( a paraméterek minimálisként értendők)

                 PC, Notebook: *Böngésző: Internet Explorer 11, Firefox 28, Chrome 30, Safari 6.1

                                           *Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 2 GB RAM   * Kijelző: 13" (XGA-1024x768)

                Mobileszközök: *Böngésző: Chrome 30, Android Browser 4.4, iOS Safari 7.1, IE Mobile 11

                                           * Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM     *Kijelző: 7" (XGA-1024x768)

A tananyag felhasználására és  lejátszására rendelkezésre álló idő ( órák és napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Kezdete a jelentkezési lap kitöltésének a napja. A felhsznált időkeret meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges.

A tananyaghoz felhasználónév és jelszó megadása szükséges amit köteles a Tanuló titokban tartani. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, haladéktalanul köteles az autósiskolát értesíteni, jelszavát megváltoztatni. Az elmulasztásból eredő károkért az iskola nem felel.

A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az  ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az  e-Titán rendszer használatával a tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az  E-learning rendszerű elméleti tanfolyam  díja a megkezdést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. (az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának!)

Tandíjfizetés módja: Az ügyfélfogadás helyén, készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges.

 A tanfolyam díja:  

Tananyagban eltöltött idő AM A1 A1-B-vel A2

"A2"            2 éven belüli    A1-el

"A2 "         2 éven túli A1-el A

"A"         

2  éven belüli     A1-el

"A"           

2 éven túli         A1-el

"A"             2 éven belüli A2-vel "A"          2éven   túli A2-vel
90 nap/60 óra 30000 40000 25000 40000 --------- 25000

40000

--------- 25000 ------- 25000
180 nap/75 óra 35000 45000   45000   30000 45000 ------- 30000 ------- 30000

 

Pótképzés: 30 nap/10 óra 10000 Ft                                  

Elméleti tantárgyak:   Járművezetés elmélete,   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,   Közlekedési ismeretek .                              

Kresz vizsgadíj: 4600 

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200 Ft,  40 év felett  4800 Ft

Vizsgára bocsátható ha:- tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte ( Tanfolyamigazolást letöltötte)

                                               - —megfelel az egészségügyi feltételeknek

                                               - az előírt  életkornál  legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

                                               - az alapfokú végzettségét (8 általános iskola elvégzése) igazolta

                                               - Kresz vizsgadíjat, tanfolyamdíjat befizette

—A megkezdéstől számított   9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni,

A megkezdéstől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. 

A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét  KRESZ vizsgára.  (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

Elméleti vizsga:

Számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges.  A vizsga időtartama: 55 perc.

 AM kat. esetén: 25 kérdés, maximális pontszám:35, minimum pontszám:30, Vizsga időtartama: 25 perc.

Helye: Miskolc József Attila út.20. földszint

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, mely időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: A kötelezőközúti elsősegélynyújtás vizsgára felkészítő tananyag online elvégezhető a kategóriás e-learning tanfolyammal együtt. Díja: 10000 Ft, vizsgadíj 8200 Ft

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

GYAKORLATI KÉPZÉS: alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne: Sárospatak Kisfaludi út.

Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely, ill. AM kat. Szerencs.

Oktatásra használt jármű:  A- Honda CB600, A2- Suzuki GS500, A1- Yamaha SR125, AM- Simson

Gyakorlati felkészítés esetén a tanuló számára előírt öltözék: zárt bukósisak vagy nyitott sisak szemüveggel, protektoros ruházat, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.

 

Oktatási órák száma:

  AM A1 A2 A2             2 éven belüli  A1 A2             2 éven túli  A1 A A               2 éven belüli A1 A                  2 éven      túli A1 A               2 éven belüli A2 A           2 éven túli A2  
Alap óraszám 4 6 6 4 2 10 6 4 4 2  
Forgalom + vizsga óra 6+1 10+1 10+1 8+1 6+1 16+1 10+1 6+1 8+1 6+1

 

 

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.                                                              

Gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc,  AM kat: 25 perc

 

Gyakorlati oktatási díjak, vizsgadíjak:

  AM A1 A2 A2  2 éven belüli A1 A2  2 éven túli A1 A A  2 éven belüli A1 A  2éven túli A1 A  2 éven belüli A2 A   2 éven túli A2
Gyakorlati díj 33000 68000 68000 52000 36000 108000 68000 44000 52000 36000

Óradíj

3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Járműkezelési vizsgadíj 3600 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700
Forgalmi vizsgadíj 3600 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Kötelező menettáv / km 100 240 240 180 120 390 240 150 180 120

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik.

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!                            

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Ebben az esetben az elmaradt óra díját nem kell megtéríteni. Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást igénybe venn

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez    fordulni

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni

-a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt, ami a teljesített oktatásról szól. Amennyiben a tanuló az első forgalmi vizsga előtt áthelyezést kér, úgy az aktuális egy vezetési óra díja a ráfordított költségek megtérítéseként fizetend

Járművezetésre jogosító okmány kiadása:  Ha sikeres forgalmi vizsgát tett és iskolai végzettségét már igazolta a vizsga után 3 nappal közvetlenül a vezetői engedélyt kiadó hatóságnál (kormányablak) kezdeményezheti vezetői engedélye kiadását.  Illetéke: 4000 Ft. Első engedély illetékmentes.

Az ügyintézéshez a személyes okmányokon kívül vigye magával a - " Vöröskeresztes" igazolást,

                                                                                                                       -  orvosi alkalmassági igazolást

                                                                                                                       -   ha van, meglévő vezetői engedélyét

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos magyarországban tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

 

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező hatóság:

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.       Tel: +36 1 814-1818   

Felügyeleti szerv:                                                                                                                                                                                                                                                                                      B:A:Z.Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc József Attila út 20.                                                    Tel: 06- 46 /500-010

NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály  1082 Budapest Vajdahunyad út 45.        Tel: +36 1 814-1818

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

 

hostgator
Tuesday the 19th. .