Design by Hostgator Coupon

Tájékoztató - vállalási feltételek

„ A1” ALKATEGÓRIA

 

 

Totál Autósiskola 3900 Szerencs, Rákóczi út 106. Tel:06-20/771 7593  web: www.totalsuli.hu  email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                          Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  tel: 06-20/771- 7593

Nyilvántartási szám:                                 21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:                       3936277

Cégforma:                                               egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma:             3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592  

Ügyfélfogadás ideje:                                  Hétfő- Péntek: 11:00-15:00

Telephely címe:                                        3909 Mád Árpád u. 41/A           Tel: 06-20/771-7593


 

Tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:  —betöltötte a 15 és fél évet  nyilatkozik alapfokú iskolai végzettség meglétéről

 —az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást  az elméleti vizsgára jelentés előtt leadja az autósiskolában.

 

Tandíjfizetés módja: Készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges. 

Elméleti oktatás: 

Helye: Szerencs, Rákóczi út.106.

A tanfolyam díja:     75900 Ft (elmélet :30 000 Ft , gyakorlat: 45900 Ft)

                                Csak elmélet oktatása esetén: 40.000 Ft

Elméleti tantárgyak:                             Járművezetés elmélete:                             4 óra           

Elméleti órák időtartama 45 perc:            Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:          4 óra

                                                            Közlekedési ismeretek                             16 óra

Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

 

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200 Ft,  40 év felett  4800 Ft

 

Az elméleti képzés számítógépes oktatóprogramon történik projektor segítségével, fali tablók felhasználásával , szakoktatói előadással összekötve.

Elméleti tantárgyak oktatásáról történő hiányzás esetén a pótfoglalkozásokat csak későbbi időpontban tudjuk biztosítani, a következő tanfolyam során az adott témakörök időpontjában térítésmentesen.

Számítógépes tesztgyakorlás korlátlanul ingyenes.

 

Vizsgára bocsátható:—aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, —megfelel az egészségügyi feltételeknek, —az előírt  életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb—, az alapfokú végzettségéről (8 általános iskola elvégzése) a jelentkezési lapon nyilatkozott.

 —Az elméleti vizsgára jelentkezni az első előadást követő 9 hónapon belül lehet, 

—Sikeres elméleti vizsgát ugyan ezen időpontot követő 12 hónapon belül kell tenni! A határidők elmulasztása esetén új elméleti  tanfolyam elvégzése kötelező!

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

 

Elméleti vizsga: Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga időtartama:55 perc.

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, mely időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Iskolánk helyben biztosítja tanulóink részére a tanfolyam elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Tandíj:8000 Ft, vizsgadíj: 6850 Ft. Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

 

Gyakorlati képzés:

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne:3527 Miskolc Pozsonyi út.6. (Kresz park)

Forgalmi oktatás:Sátoraljaújhely

Oktatásra használt jármű:Yamaha SR 125

 

Gyakorlati felkészítés esetén a tanuló számára előírt öltözék: zárt bukósisak vagy nyitott sisak szemüveggel, protektoros ruházat, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.

Járművezetési gyakorlat:                       Alapoktatás:                                    6 óra

                                                              Főoktatás + forgalmi vizsga         10+1 óra      

 Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

 Vezetési gyakorlat: 2700 Ft/óra, pótóra: 3200 Ft/óra, sikertelen forgalmi vizsgát követően: 3200 Ft/óra

 Más képzőszervtől átjött  tanuló óradíja: 3200 Ft/ óra

Járműkezelési vizsgadíj: 4700 Ft

 Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                                                                                                                                                                  

 

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

A gyakorlati oktatás során levezetett kötelező távolság legalább: 240 km.

 A tanfolyam kezdetének és várható befejeződésének időpontjai: a tanulóval megkötött szerződésben szerepelnek.

 A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik. A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

 

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!                            

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási  feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást igénybe venni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fordulni

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

 

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila. út 20. 1.em.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt, ami a teljesített oktatásról szól. Amennyiben a tanuló az első forgalmi vizsga előtt áthelyezést kér, úgy az aktuális egy vezetési óra díja a felmerülő költségek fedezeteként levonásra kerül.

Vezetői engedély kiadásának feltételei:

Ha a tanuló a vizsgatárgyakból  megfelelt, a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3 munkanap elteltével a vizsgaigazolást kiadja,  amennyiben bemutatja a vöröskereszt által kiállított igazolását ,alapfokú végzettséget igazoló bizonyítványát, érvényes személyi igazolványát.

Vizsgaigazolás kiadásának időpontja: Hétfő: 8:00-12:30

                                                            Kedd: 13:00-16:00

                                                            Szerda: 8:00-12:30  13:00-16:00

                                                            Csütörtök, Péntek: 8:00-12:30

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki. Illetéke: 4000 Ft. Külföldi állampolgár esetében a rendelet legalább hat hónap folyamatos benntartózkodást határoz meg.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Engedélyező hatóság neve,címe, telefonszáma:

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45.   Tel: +36 1 814-1818   

 Felügyeleti szerv:                                                                                                                                                                                               B:A:Z.Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc József Attila út 20.   Tel: 06- 46 /500-010

 

 

Szerencs, 2014-02-01.                                                                                                                             Kocsis  Zoltán

                                                                                                                                                                iskolavezető

 

 

 

 

hostgator
Wednesday the 23rd. .