Design by Hostgator Coupon

 

                                                                                                                                                                    „ B”  kategória

Tájékoztató - vállalási feltételek

Totál Autósiskola     3900 Szerencs, Rákóczi út 106.      Tel:06-20/7717593       web: www.totalsuli.hu     

 email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                         Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  tel: 06-20/771- 7593

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005362

Nyilvántartási szám:                              21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:                  3936277

Cégforma:                                              egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma:     3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                              Hétfő - Péntek: 11:00 - 15:00

Telephely címe:                                     3909 Mád Árpád u. 41           tel: 06-20/771-7593


Tanfolyamra jelentkezés :

Helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja: Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával, tanfolyam elméleti díjának befizetésével és a szerződés megkötésével  történik.  (E- mail címe: gmail.com-os legyen)

Feltételei: A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki: ♦ betöltötte a 16 és fél évet 

                                                                                         ♦  alapfokú (8 általános) iskolai végzettséggel rendelkezik

                                                                                          ♦ megfelel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton

Tandíjfizetés:Elmélet: egy összegben, gyakorlat 3 egyenlő részletben készpénzben.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges.

 

Elméleti képzés: E-learning tananyag, Lejátszásához internet és az alábbi támogatott eszközök bármelyike szükséges:

                        PC, Notebook: Böngésző: Explorer, Firefox, Chrome, Safari legújabb verziói

                                                                      Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 2 GB RAM

                                                                     Kijelző: 13" (XGA-1024x768)

                        Mobileszközök: Böngésző: Chrome, Android Browser, iOS Safari, IE Mobile legújabb verziói

                                                                     Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM

                                                                     Kijelző: 7" (XGA-1024x768)

A tananyag felhasználására és lejátszására rendelkezésre álló idő (órák vagy napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges.

Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megkezdést (megrendelést) követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának!

A tananyaghoz felhasználó név és jelszó megadása szükséges amit köteles a Tanuló titokban tartani! Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, haladéktalanul köteles az autósiskolát értesíteni, jelszavát megváltoztatni. Az elmulasztásból eredő károkért az iskola nem felel.

A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 Elméleti tantárgyak:  Járművezetés elmélete                                

                                   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek              

                                   Közlekedési ismeretek

A tananyagban eltölthető idő: 75 óra / 180 nap  55000 Ft

                                               90 óra / 365 nap  70000 Ft   

Pótképzésre fordítható idő:    10 óra /  30 nap   15000 Ft                          

Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 50 év alatt 7200 Ft

 Vizsgára bocsátható: - aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,( Tanfolyam igazolást letöltötte)

                                       -  megfelel az egészségügyi feltételeknek (orvosilag alkalmas)

                                       - az előírt  életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

                                        - KRESZ vizsgadíjat befizette, tanfolyam díját rendezte

Az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) vagy magasabb végzettség meglétét a kresz vizsga napján személyesen kell bemutatni a Vizsgaközpontban.

 

A beíratkozástól számított   9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni.

A beíratkozástól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.

A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét  KRESZ vizsgára.  (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány ( ha van, érvényes vezetői engedély)

 

Elméleti vizsga: számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum  65 pont megszerzése szükséges.  A vizsga időtartama:55 perc.

Helye:Miskolc József Attila út 20. földszint

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

E-learning képzés új elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag,ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára.Díja: 10000 Ft.   Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 31/1992(XII.19)2§ NM rendeletben foglaltak mentesülnek ill.végzettségüket a megszerzést tanúsító okirattal igazolhatják.

 

Gyakorlati képzés:

A sikeres KRESZ vizsga után az autósiskolának jelezze szándékát a gyakorlati oktatásra.

A KRESZ vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a fő oktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne: Sátoraljaújhely MÁV állomás

Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely 

Oktatásra használt jármű: Opel A-H

Járművezetési gyakorlat: 180 000 Ft  

Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                           

Alapoktatás: 9 óra

Fő oktatás + forgalmi vizsga: 20+1 óra 

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

Levezetett kötelező távolság: 580 km

Gyakorlati órák időtartama 50 perc

Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

 Vezetési gyakorlat: 6000 Ft/óra,  pótóra: 6000 Ft/óra.  Sikertelen forgalmi vizsgát követően minimum 5 pótóra  legyakorlása ajánlott.

 

Amennyiben a tanuló a gyakorlati tandíj felét befizeti, úgy az iskola biztosítja a 29 vezetési óra  6 héten belüli legyakorlását. Ebben az esetben a tanóra: 7000 Ft. Hétvégi oktatás szombati napon: 8000 Ft 

 Más képzőszervtől átjött  tanuló óradíja: 7000 Ft/ óra

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

 Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az   oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 

 A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást megkapni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi  Főosztályához fordulni.

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

- A befizetett díjakról bizonylatot adni

 

 Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a KAV BAZ Megyei Vizsgaszervezési  és Utánképzési Osztály pénztárában,  Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”Képzési igazolás” nevű  nyomtatványt,  ami a teljesített oktatásról szól. Ha a tanuló az  első forgalmi vizsga előtt áthelyezését kéri, úgy a ráfordított költségek megtérítéseként 5000 Ft költségtérítési díjat számítunk fel.

 

Vezetői engedély kiadásának feltétele:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett, a vizsga után 3 munkanappal kezdeményezheti közvetlenül a közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablak) vezetői engedélye kiadását. Az ügyintézéshez személyes okmányokon kívül vigye magával „Vöröskeresztes Igazolást” és az orvosi alkalmassági igazolást is.

 Az engedély illetéke: 4000 Ft. (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes)

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos Magyarországban tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező Hatóság neve, címe:                                                                                                                                                                                                    Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály: 1138 Budapest Váci út. 188.    Tel:061/510 0101 

Felügyelet szervek:                                                                                                                                                                                                                            Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft 1033 Budapest Polgár u. 8-10. Tel: 06/1/814 1800

BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  3526 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kocsis Zoltán                                                                                                                                                                                                                            iskolavezető

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

hostgator
Tuesday the 25th. .