Design by Hostgator Coupon

„ B”  kategória

Tájékoztató - vállalási feltételek

 

Totál Autósiskola     3900 Szerencs, Rákóczi út 106.      Tel:06-20/771 7593       web: www.totalsuli.hu       email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                            Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  tel: 06-20/771- 7593

Nyilvántartási szám:                                21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:                  3936277

Cégforma:                                                 egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma:     3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                                Hétfő - Péntek: 11:00 - 15:00

Telephely címe:                                         3909 Mád Árpád u. 41/A           tel: 06-20/771-7593


 

Tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

Szerencs Rákóczi út 106.

Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki: ♦ —betöltötte a 16 és fél évet 

                                                                                ♦ hitelt érdemlően igazolja alapfokú iskolai végzettségét 

                                                                                 ♦ megfelel —az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton

Tandíjfizetés:   Készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

 Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges.

Elméleti képzés: E-learning tananyag. Lejátszásához internet és az alábbi támogatott eszközök bármelyike szükséges.

                                               PC, Notebook: Böngésző: Explorer, Firefox, Chrome, Safari legújabb verziói

                                                                      Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 2 GB RAM

                                                                     Kijelző: 13" (XGA-1024x768)

                                             Mobileszközök: Böngésző: Chrome, Android Browser, iOS Safari, IE Mobile legújabb verziói

                                                                     Hardver: 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM

                                                                     Kijelző: 7" (XGA-1024x768)

A tananyag felhasználására és lejáttszására rendelkezésre álló idő (órák vagy napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Meghosszabbítása pótdíj megfizetésésvel lehetséges.

Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megkezdést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának!

A tananyaghoz felhasználó név és jelszó megadása szükséges amit köteles a Tanuló titokban tartani! Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, haladéktalanul köteles az autósiskolát értesíteni, jelszavát megváltoztatni. Az elmulasztásból eredő károkért az iskola nem felel.

A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül.A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenörző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 

Elméleti tantárgyak:  Járművezetés elmélete                                              

                                      Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek              

                                      Közlekedési ismeretek

A tananyagban eltölthető idő: 60 óra /   90 nap  50000 Ft

                                                      75 óra / 180 nap  55000 Ft

                                                      90 óra / 365 nap  60000 Ft   

Pótképzésre fordítható idő:    10 óra /  30 nap   15000 Ft                          

Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200 Ft

 

Vizsgára bocsátható: —- aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,( Tanfolyamigazolást letöltötte)

                                        -  —megfelel az egészségügyi feltételeknek,

                                        - —az előírt  életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,

                                        - az alapfokú végzettségét (8 általános) igazolja.

                                        - KRESZ vizsgadíjat befizette, tanfolyam díját rendezte

—Az elméleti vizsgára a kezdéstől számított  9 hónapon belül jelentkezni kell! 

Sikeres elméleti vizsgát szintén ettől az időpontottól számított 12 hónapon belül kell tenni! A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti  tanfolyam elvégzése után jelentkezhet kresz vizsgára!

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

Elméleti vizsga: számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga időtartama:55 perc.

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

E-learning képzés új elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag,ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára. Díja: 10000 Ft, vizsgadíj 8200 Ft.   Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

 

Gyakorlati képzés:

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne:Szerencs, Keleti ipartelep

Forgalmi oktatás:Sátoraljaújhely 

Oktatásra használt jármű: Opel A-H

                   

Járművezetési gyakorlat: 120000 Ft  

Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                           

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás + forgalmi vizsga: 20+1 óra 

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

Levezetett kötelező távolság: 580 km

 

Gyakorlati órák időtartama 50 perc

Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

 Vezetési gyakorlat: 4000 Ft/óra,  pótóra: 4000 Ft/óra. Sikertelen forgalmi vizsgát követően minimum 5 pótóra legyakorlása ajánlott.

 Más képzőszervtől átjött  tanuló óradíja: 5000 Ft/ óra

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

 Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az   oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást megkapni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez  fordulni

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

 

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt,  ami a teljesített oktatásról szól. Ha a tanuló az  első forgalmi vizsga előtt áthelyezését kéri, úgy a ráfordított költségek megtérítéseként a szerződésben meghatározott költségtérítési díj megfizetése szükséges.

Vezetői engedély kiadásának feltétele:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett és iskolai végzettségét már igazolta,  a vizsga után 3 nappal közvetlenül a vezetői engedélyt kiadó hatóságnál (okmányiroda, kormányablak) kezdeményezheti vezetői engedélye kiadását. Az ügyintézéséhez a személyes okmányokon kívül vigye magával a "Vöröskeresztes Igazolást", valamint az orvosi alkalmassági igazolást is.

 Az engedély illetéke: 4000 Ft. (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes) Külföldi állampolgár esetében engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos magyarországi tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011. (XII.28.) Korm.rend.)

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező Hatóság neve, címe:


NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45. Tel:+36 1/ 814-1818  

Felügyeleti szerv:                                                                                                                                                                                                                                                                                 BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc József Attila út 20.                                                 Tel: +36 46 /500-010

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45   Tel: +36 1 / 814-1818

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kocsis  Zoltán

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          iskolavezető

hostgator
Tuesday the 19th. .