Design by Hostgator Coupon

Tájékoztató - vállalási feltételek

„ B”  KATEGÓRIA

 

 

Totál Autósiskola 3900 Szerencs, Rákóczi út 106. Tel:06-20/771 7593  web: www.totalsuli.hu  email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                            Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  tel: 06-20/771- 7593

Nyilvántartási szám:                                  21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:                      3936277

Cégforma:                                                 egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma:          3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                                  Hétfő - Péntek: 11:00 - 15:00

Telephely címe:                                         3909 Mád Árpád u. 41/A           tel: 06-20/771-7593


 

Tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

Személyes megjelenéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával történik.

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki: ♦ —betöltötte a 16 és fél évet 

♦ hitelt érdemlően igazolja alapfokú iskolai végzettségét 

♦ —az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást  az elméleti vizsgára jelentés előtt leadja az autósiskolában.

 

Tandíjfizetés módja: Készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

Tanfolyamdíj visszaigénylés- el nem végzett szolgáltatás esetén- a befizetést követő 8 naptári napon belül lehetséges.  

 Elméleti oktatás:

Helye: Szerencs, Rákóczi út. 106.

A tanfolyam díja: 165.000 Ft ( elmélet : 45 000 Ft ,   gyakorlat: 120 000 Ft)

                             Ha csak elméletet végez: 50 000 Ft

Elméleti tantárgyak:                                       Járművezetés elmélete:                                     8 óra           

Elméleti órák időtartama 45 perc:                 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:                4 óra

                                                                      Közlekedési ismeretek                                    16 óra

Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 40 év alatt 7200 Ft,  40 év felett  4800 Ft

Az elméleti képzés számítógépes oktatóprogramon történik projektor segítségével, fali tablók felhasználásával , szakoktatói előadással összekötve.

Elméleti tantárgyak oktatásáról történő hiányzás esetén a pótfoglalkozásokat csak későbbi időpontban tudjuk biztosítani, a következő tanfolyam során az adott témakörök időpontjában térítésmentesen.Számítógépes tesztgyakorlás korlátlanul ingyenes.

Vizsgára bocsátható: —aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,( Tanfolyamigazolást letöltötte)♦ —megfelel az egészségügyi feltételeknek,♦ —az előírt  életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,♦— az alapfokú végzettségét (8 általános) igazolja.

—Az elméleti vizsgára jelentkezni az első előadást követő 9 hónapon belül lehet, —sikeres elméleti vizsgát szintén ettől az időpontottól számított 12 hónapon belül kell tenni! A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti  tanfolyam elvégzése után jelentkezhet kresz vizsgára!

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

Elméleti vizsga: Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga időtartama:55 perc.

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

E-learning képzés új elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag,ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára. Díja: 10000 Ft, vizsgadíj 7900 Ft.                           Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.melléklet 4.1.4.2. pontjában foglaltak mentesülnek.

Gyakorlati képzés:

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a főoktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne:Szerencs, Keleti ipartelep

Forgalmi oktatás:Sátoraljaújhely 

Oktatásra használt jármű: Opel A-H

                   

Járművezetési gyakorlat:                               Alapoktatás:                                          9 óra

                                                                     Főoktatás + forgalmi vizsga              20+1 óra      

 Gyakorlati órák időtartama 50 perc

 Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

 Vezetési gyakorlat: 4000 Ft/óra,  pótóra: 4000 Ft/óra

 Más képzőszervtől átjött  tanuló óradíja: 5000 Ft/ óra

 Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                                                                                                                                                                  

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

A gyakorlati oktatás során levezetett kötelező távolság legalább: 580 km.

 

 A tanfolyam kezdetének és várható befejeződésének időpontjai: a tanulóval megkötött szerződésben szerepelnek.

 A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik.

 A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

 Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő ! 

 Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az   oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 

A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást igénybe venni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez    fordulni

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót teljes körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárában, Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon  belül kiállítja és a tanuló  rendelkezésére bocsátja a ”képzési igazolás” nevű  nyomtatványt,  ami a teljesített oktatásról szól. Ha a tanuló az  első forgalmi vizsga előtt áthelyezését kéri, a ráfordított költségek megtérítéseként 1 vezetési óra díjat számítunk fel.

Vezetői engedély kiadásának feltétele:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett és iskolai végzettségét már igazolta,  a vizsga után 3 nappal közvetlenül a vezetői engedélyt kiadó hatóságnál (okmányiroda, kormányablak) kezdeményezheti vezetői engedélye kiadását. Az ügyintézéséhez a személyes okmányokon kívül vigye magával a "Vöröskeresztes Igazolást", valamint az orvosi alkalmassági igazolást is.

 Az engedély illetéke: 4000 Ft. (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes) Külföldi állampolgár esetében engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos magyarországi tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011. (XII.28.) Korm.rend.)

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező hatóság neve,címe, telefonszáma:

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45. Tel:+36 1 814-1818   

 Felügyeleti szerv:                                                                                                                                                                               B:A:Z.Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc József Attila út 20.                             Tel: 06- 46 /500-010

NKH Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és vizsgáztatási Főosztály: 1082 Budapest Vajdahunyad út 45   Tel: +36-1/814-1818

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kocsis  Zoltán

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      iskolavezető

hostgator
Tuesday the 18th. .