Nyomtatás

 

                                                                                                                      „ B”  kategória

Tájékoztató - vállalási feltételek

Totál Autósiskola     3900 Szerencs, Rákóczi út 106.      Tel:06-20/7717593       web: www.totalsuli.hu     

 email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Iskolavezető :                                         Kocsis Zoltán   email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  tel: 06-20/771- 7593

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005362

Nyilvántartási szám:                              21325-2007

Vállalkozói engedélyszáma:                  3936277

Cégforma:                                              egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma:     3900 Szerencs Rákóczi út 106.   tel: 06-20/771-7592   

Ügyfélfogadás ideje:                              Hétfő - Péntek: 11:00 - 15:00

Telephely címe:                                     3909 Mád Árpád u. 41           tel: 06-20/771-7593


Tanfolyamra jelentkezés :                                                                                                                                           

Helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja:  Személyes megjelenéssel, telefonon vagy e-mailban történő jelentkezéssel. A jelentkezési lap aláírásával, a tanfolyam elméleti                       díjának  befizetésével és a szerződés megkötésével  történik.                                                                                                           

 Feltételei: A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki: betöltötte a 16,5 évet                                                                                                                                                                                              alapfokú (8 általános) iskolai végzettséggel rendelkezik                                                                                                                                          megfelel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton

Tandíjfizetés: Elmélet egy összegben, gyakorlat 3 egyenlő részletben

ELMÉLETI KÉPZÉS:E-titán e-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyag.

A tananyag felhasználására, rendelkezésre álló idő (órák vagy napok fe) korlátozott! Ezigyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges. Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megrendelést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának!   A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 A tananyagban eltölthető idő: 75 óra / 180 nap → 55000 Ft                                                                                                                                                                                  90 óra / 365 nap → 70000 Ft   

Pótképzésre fordítható idő:   10 óra /  30 nap → 15000 Ft 

Tantermi képzés: Közlekedési ismeretek: 16 óra, Járművezetés elmélete: 8 óra,                                                                                                                               Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

 Kresz vizsgadíj: 4600 Ft

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 50 év alatt 7200                                                                                                                         Vizsgára bocsátható: - aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte                                                                                                                                               - megfelel az egészségügyi feltételeknek ( I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény)                                                                                           - az előírt  életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb                                                                                                                                   - KRESZ vizsgadíjat befizette, tanfolyam díját rendezte

Az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) vagy magasabb végzettség meglétét a kresz vizsga napján személyesen kell bemutatni a Vizsgaközpontban.

A tanfolyam kezdésétől számított   9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni.

A tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.

A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét  KRESZ vizsgára.  (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány , ha van érvényes vezetői engedély Ezeket a vizsgán a vizsgabiztos elkéri és ellenőrzi.

 

Elméleti vizsga:számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges.  A vizsga időtartama:55 perc.

Helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Miskolc József Attila út 20. földszint

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

E-learning képzés új elemeként elvégezhető az Elsősegélynyújtás-Életmentés tananyag, ami 8-10 órás tanulási idővel segíti a felkészülést a kötelező elsősegély vizsgára. Díja:12000 Ft. Vizsgadíj: 12100 Ft. Az előírt elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 31/1992(XII.19)2§ NM rendeletben foglaltak mentesülnek. Végzettségüket a megszerzést tanúsító okirattal igazolhatják a Megyei Vöröskeresztnél: Miskolc Győri kapu 123.

 GYAKORLATI KÉPZÉS:

A sikeres KRESZ vizsga után az autósiskolának jelezze szándékát a gyakorlati oktatásra.                                                                                        A KRESZ vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Alapoktatás helyszíne: Sátoraljaújhely MÁV állomás                                                                                                                                              Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely                                                                                                                                                                            Oktatásra használt jármű: Opel A-K                                                                                                                                 

Alapoktatás: 9 óra                                                                                                                                                                                                       Fő oktatás + forgalmi vizsga: 20+1 óra 

Járművezetési gyakorlat: 240 000 Ft  (30 óra x8000 Ft)                                                                                                                                        Forgalmi vizsgadíj: 11 000 Ft                           

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.                                                                

Levezetett kötelező távolság: 580 km                                                                                                                                                                  Gyakorlati órák időtartama 50 perc                                                                                                                                                                  Gyakorlati vizsga időtartama: 60 perc

Vezetési gyakorlat: 8000 Ft/óra,  Pótóra: 8000 Ft/óra. Hétvégi (szombati) oktatás: 8000 Ft/óra                                                                                                               Sikertelen forgalmi vizsgát követően minimum 5 pótóra legyakorlása ajánlott.                                    

 Más képzőszervtől áthelyezett  tanuló óradíja: 8000 Ft/ óra. ( minimum 20 óra gyakorlás szükséges)

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

 Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.  Amennyiben a fent megadott időpontig az   oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

 A tanuló jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit

- a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást megkapni

-a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi  Főosztályához fordulni.

A tanuló kötelességei:

- tandíjat minden esetben előre megfizetni,

- a tanfolyami órákon  az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató  beavatkozási lehetősége korlátozott)

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

- A tandíj összeget előre elkérni

- Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

- A képzés megkezdése előtt a tanulót tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.

- Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

- A befizetett díjakról bizonylatot adni

 Vizsgadíjak megfizetési módja:

A tanuló személyesen a KAV BAZ Megyei Vizsgaszervezési  és Utánképzési Osztály pénztárában,   Miskolc József  Attila út 20. 1.em.

 A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munka napon belül kiállítja és a tanuló rendelkezésére bocsátja a ”Képzési igazolás”-t,  ami a teljesített oktatásról szól. Ha a tanuló az  első forgalmi vizsga előtt áthelyezését kéri, úgy a ráfordított költségek megtérítéseként  5000 Ft költségtérítési díjat számítunk fel.

Vezetői engedély kiadásának feltétele:

Ha sikeres forgalmi vizsgát tett, a vizsgát követő napon kezdeményezheti közvetlenül a Közlekedési igazgatási hatóságnál (Kormányablak) vezetői engedélye kiadását. Az ügyintézéshez: - személyes okmányokon kívül vigye magával:                                                                                                                                                       - a Magyar Vöröskereszt által kiállított „Igazolás”-t                                                                                                                                                   - orvosi alkalmassági igazolást                                                         

 Az engedély illetéke: 4000 Ft. (Első vezetői engedély kiállítása ingyenes)

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos Magyarországban tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező Hatóság neve, címe:                                                                                                                                                                      Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály: 1138 Budapest Váci út. 188.   Tel:061/510 0101 

Felügyelet szervek:                                                                                                                                                                               

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési  Osztály                                                                        3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  Nonprofit Kft                                                                                                                                    1033 Budapest Polgár u. 8-10. Tel: +36 1 510 0101, +36 1 814 1800. E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály                                                                                          3526 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

 

Sikeres vizsgákat, széles utat kívánunk!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kocsis Zoltán                                                                                                                                                                                                    iskolavezető

 

                                                                   

 

 

 

Részletek: | Megjelent: 2014. február 10. | Találatok: 14447