A, A2, A1, AM kategória

Tájékoztató és vállalási feltétele

 • Képzőszerv neve: Kocsis Zoltán e.v.
 • Fantázianév: Totál Autósiskola
 • Adószám: 63034790-2-25
 • Székhely: 3909 Mád Árpád u. 41.
 • Ügyfélfogadás: 3900 Szerencs, Rákóczi út 106.
 • Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől- péntekig 11-15 óráig
 • Telefon: +36 20 771 7592
 • E-mail: totalsuli@gmail.com
 • Web: www.totalsuli.hu
 • Iskolavezető: Kocsis Zoltán
 • email: zkocsis61@gmail.com
 • tel: +36 20 771 7593
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005362

Tanfolyamra jelentkezés :

Helye: Szerencs Rákóczi út 106.

Módja: Személyes megjelenéssel, telefonon vagy e-mailban történő jelentkezéssel. A jelentkezési lap aláírásával, a tanfolyam elméleti díjának befizetésével és a szerződés megkötésével történik.

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki

 • megfelel az életkori feltételeknek (24/2005 GKM rendelet )
 • alapfokú végzettségéről nyilatkozik (AM kat.esetén írni-olvasni tudás)
 • I. csoportú orvosi alkalmasságát igazolja (AM-nél nem kell)

Tandíjfizetés módja: Az ügyfélfogadás helyén, készpénzben, szükség esetén részletekben, számla ellenében.

ELMÉLETI KÉPZÉS: E-titán e-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyag.

A tananyag felhasználására,a rendelkezésre álló idő (órák vagy napok felhasználását tekintve) korlátozott! Ezek figyelemmel kísérése a tanuló feladata és felelőssége! Meghosszabbítása pótdíj megfizetésével lehetséges. Az E-learning rendszerű elméleti tanfolyam díja a megrendelést követően kizárólag a szolgáltató hibájából bekövetkező mulasztás esetén kérhető vissza. Az esetleges rendszer karbantartás szerves része a szolgáltatásnak, tehát nem róható fel hibának! A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. A rendszer rögzíti a Tanuló képzésben történő előrehaladását, eltöltött idejét, értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Szerződéses partnerünk az E-Educatio Információtechnológia Zrt. E-Edu Autósiskola 1111 Budapest, Budafoki út 59. Levelezési cím: 1519 Budapest Pf: 563. Tel: +36 1 577 0222. Email: info@e-educatio.hu

Tantermi képzés óraszámai:

AMA1A2A
Közlekedési ismeretek16161616
Járművezetés elmélete4444
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek444

Életkori feltételek

AMA1A2A A két éven túli A2
Tanfolyamot kezdhet:13,5 év15,5 év17,5 év23,5 év20 év
Kresz vizsgát tehet:13 év 9 hó15 év 9 hó17 év 9 hó23 év 9 hó
Forgalmi vizsgát tehet:14 év16 év18 év24 év21 éves korig csak motoros triciklit vezethet, melynek teljesítménye nem haladja meg a 15kW-ot

E-learning tanfolyam díja  180 nap/75 óra igénybevételével:

Kategóra:

 • AM 45000 Ft 
 • A1 55000 Ft
 • A1-B-vel 40000 Ft
 • A2 55000 Ft
 • „A2” 2 éven belüli A1-el  ——
 • „A2” 2 éven túli A1-el  40000 Ft
 • A 55000 Ft 
 • „A” 2 éven belüli A1-el ——
 • „A”2 éven túli A1-el        40000 Ft
 • „A” 2 éven belüli A2-vel  ——
 • „A” 2éventúli A2-vel       40000 Ft

Pótképzés: 30 nap/10 óra 10000 Ft

Kresz vizsgadíj: 10500 Ft

Egyéb költség: orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 50 év alatt 7200 Ft, „AM” kat.esetén nem kell.

 • Vizsgára bocsátható aki: – tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte                                                                                       – megfelel az egészségügyi feltételeknek – kivéve „AM” kategória                                                         – az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb                                                                               – Kresz vizsgadíjat, tanfolyamdíjat az autósiskolában rendezte

A tanfolyam kezdéstől számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgán részt kell venni,                            A tanfolyam kezdéstől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.                                    A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét KRESZ vizsgára. (24/2005 GKM rend.)

Az elméleti és a gyakorlati vizsga alapfeltétele az érvényes személyi igazolvány, ha van érvényes vezetői engedély. Ezek a vizsgák alkalmával ellenőrzésre kerülnek.

Az alapfokú végzettséget igazoló eredeti dokumentumot (8 általános bizonyítványt) vagy magasabb végzettség meglétét a Kresz vizsga napján személyesen kell bemutatni a Vizsgaközpontban. Elmulasztása esetén a következő vizsgaeseményre nem lehet időpontot kérni.

Elméleti vizsga:

Számítógép igénybevételével tehető le. A vizsgaprogramon 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelyből a sikeres vizsgához minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga időtartama: 55 perc.

AM kat. esetén: 25 kérdés, maximális pontszám: 35, minimum pontszám: 30, Vizsga időtartama: 25 perc.

Helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Miskolc József Attila út 20. földszint

A Kresz vizsga 2 évig érvényes, ez időn belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.                                            Elméleti tanfolyam és vizsga nélküli kategória esetén a vezetési karton hitelesítésétől számított 1éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A kötelező közúti elsősegélynyújtás vizsgára felkészítő tananyag online elvégezhető a kategóriás e-learning tanfolyammal együtt. Díja: 15000 Ft. Vizsgadíj: 18000 Ft. Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alól a 31/1992(XII.19)2§ NM rendeletben foglaltak mentesülnek ill. végzettségüket a megszerzést tanúsító okirattal igazolhatják, a Magyar Vöröskereszt Miskolci szervezeténél, Miskolc Győri kapu 123.

GYAKORLATI KÉPZÉS:

Alapoktatási része zárt tanpályán folyik, a fő oktatást a forgalmi vizsgahelyszíneken végezzük.

Járműkezelési oktatás helyszíne: Sátoraljaújhely MÁV állomás

Forgalmi oktatás: Sátoraljaújhely, ill. AM kat. esetén Szerencs.

Oktatásra használt jármű:

 • A- Honda CB600, Honda CB900,
 • A2- Suzuki GS500,
 • A1– Yamaha SR125,
 • AM- Simson, Yamaha JOG

Gyakorlati felkészítés esetén a tanuló számára előírt öltözék: zárt bukósisak vagy nyitott sisak szemüveggel, protektoros ruházat, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.

Oktatási órák száma: AlapóraszámForgalom + vizsgaóra Városban Országúton
AM4 6+1
A1610+1 8 2
A2610+1 8 2
A2 2 éven belüli A1 48+1 6 2
A2 2 éven túli A12 6+1 4 2
A1016+1 11 5
A 2 éven belüli A1610+1 8 2
A 2 éven túli A146+1 4 2
A 2 éven belüli A248+1 4 4
A 2 éven túli A226+1 4 2

A fentiekben előírt óraszámok a tanulók számára kötelező minimális időtartamot jelentik.

 • Gyakorlati órák időtartama: 50 perc  
 • Járműkezelési vizsga:           „A” kat: 20 perc,   „AM”: 15 perc
 • Forgalmi vizsga időtartama: „A” kat: 50 perc,    „AM” kat: 30 perc

Gyakorlati oktatási díjak, vizsgadíjak:                                                                                                              Óradíj: egységesen 8000 Ft

Más képzőszervtől áthelyezett tanuló óradíja egységesen: 9000 Ft

Járműkezelési vizsgadíjak: AM  7200 Ft 
A, A1, A2    9000 Ft

Forgalmi vizsgadíjak:  AM 7200 Ft
A, A1, A2   24000 Ft

Kötelező menettáv / km:

 • AM                                    100
 • A1                              240
 • A2                                      240
 • A2 2 éven belüli A1           180
 • A2 2 éven túli A1               120
 • A                                        390
 • A 2 éven belüli A1             240
 • A 2éven túli A1                  150
 • A 2 éven belüli A2             180
 • A 2 éven túli A2                 120

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a tanuló és az oktató közös megállapodása alapján, rugalmasan történik.

A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését, a vezetési karton megfelelő rovatainak aláírásával igazolja.

Az esetleges képzési díj emelkedés a vezetési óra megkezdése előtt kiegyenlítendő!

Az egyeztetett oktatási időt a tanuló legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le. Ebben az esetben az elmaradt óra díját nem kell megtéríteni. Amennyiben a fent megadott időpontig az oktatót nem értesíti, nem jelenik meg, úgy az elmaradt óra díja térítés köteles!

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit
 • a vállalási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást igénybe venni
 • a képzés során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz, vagy BAZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához fordulni.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • tanfolyami órákon az oktató utasításait követni (különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató beavatkozási lehetősége korlátozott)
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni (közlekedésben előre nem kiszámítható körülmények miatt)

A képző szerv jogai:

 • A tandíj összeget előre elkérni
 • Az időközben bekövetkezett díjváltozásokat érvényesíteni.

A képzőszerv kötelességei:

 • A képzés megkezdése előtt a tanulót tájékoztatni a képzés feltételeiről, részére írásos tájékoztatót összeállítani.
 • A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni.
 • Hatályos rendeletek, jogszabályok betartása

Képzési költség és vizsgadíjak megfizetésének módja:

Az autósiskolában készpénzben, számla ellenében, vagy utalással az OTP-nél vezetett 11734138-22067982 számlaszámra előzetes egyeztetés után.

KRESZ pótvizsga díjat a tanuló személyesen a KAV BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában bankkártyával fizetheti meg. Miskolc József Attila út 20. 1 em.

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Az iskola az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül kiállítja és a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás”-t, ami a teljesített oktatásról szól. Költségtérítésként 10000 Ft összegű díjat számítunk fel.

Vezetői engedély kiadásának feltétele: Ha sikeres forgalmi vizsgát tett, a Vizsgaközpont a kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. Az ügyintézéshez a személyes okmányokon kívül vigye magával a

 • Vöröskereszt által kiállított „Igazolást”
 • orvosi alkalmassági igazolást
 • ha van, meglévő vezetői engedélyét

Az engedély illetéke 4000 Ft. ( Első vezetői engedély kiállítása ingyenes)

Jogosítványt hivatalból, automatikus eljárásban, ingyenesen kapja meg az illetékes hatóságtól amennyiben: – első vezetői engedélyét szerzi meg – új kategóriára szerez engedélyt – írásbeli nyilatkozatot tesz az automatikus okmánykiállítás érdekében

Külföldi állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző folyamatos hat hónapos, az ország területén való tartózkodást határoz meg a rendelet. (326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással kell rendelkezni. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Engedélyező Hatóság neve, címe:

Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály                           1442 Budapest Pf: 89.

Felügyelet szervek:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont BAZ Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3527 Miskolc József Attila út 20. Tel: 06/46/500 010

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft                                                                              1033 Budapest Polgár u.8-10. Tel:+36 1 510 0101, +36 1 814 1800. E-mail: info@kavk.hu

BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály                                     3526 Miskolc József Attila út 20Tel: 06/46/500 010

Sikeres vizsgákat és széles utat kívánunk!

Kocsis Zoltán iskolavezető